line
line

Termovízne meranie

Čo je termovízne meranie ???

Termovízne meranie je bezkontaktné a nedeštruktívne meranie objektu, pomocou ktorého je možné sledovať teplotný obraz a teplotné rozdiely na povrchu skúmaného telesa.

Na čo slúži termovízne meranie ???

Meranie stavebného objektu z exteriéru za účelom lokalizácie tepelných mostov a strát tepla spôsobených najmä nedostatočným tepelným odporom konštrukcie, trhlinami v obvodom plášti, chybou materiálu alebo nesprávnym technologickým postupom pri vyhotovení a merania za účelom kontroly kvality zhotovenia zatepľovacieho systému.

Termovízne meranie Termovízne meranie

Interiérové meranie, ktorým je možné zistiť miesta s poškodenými alebo chybne spracovanými pripojovacími škárami okien a dverí, chyby podlahového kúrenia ako aj miesta s chybným vyhotovením zateplenia strešných konštrukcií.

Meranie objektu pre porovnanie stavu pred a po zateplení objektu.
Kontrola tesnosti okien a dverí v oblasti ich rámov, otváracích a posuvných častí.
Lokalizácia netesností komínov a vetracích zariadení.
Lokalizácia vlhkosti budovy.

Termovízne meranie Termovízne meranie Termovízne meranie

Lokalizácia netesnosti chladiacich boxov a mraziacich zariadení ako aj kontrola tesnosti izotermických a chladiacich nadstavieb na vozidlách.

Termovízne meranie Termovízne meranie

Lokalizácia tepelných strát priemyselných potrubí.
Zisťovanie porúch elektroinštalácie, hľadanie elektrických rozvodov v budovách a zisťovanie porúch pohonných jednotiek strojov a zariadení.

Termovízne meranie

Ako prebieha meranie ???

Meranie týchto teplotných polí prebieha v infračervenej oblasti tepelného žiarenia, ktorá nie je voľne pozorovateľná ľudským okom. Preto meranie prebieha pomocou Vysokokvalitnej kalibrovanej termovíznej kamery.

Čo je výsledkom merania ???

Výsledkom je grafický záznam teplotného obrazu povrchu snímaného telesa – termogram. Pomocou jeho farebného spektra a bodovej teploty na celej ploche obrazu je možné určovať aktuálne teplotné rozdiely .

Termografické snímky dodávame v tlačenej a digitálnej podobe (externý disk, USB-kľúč, alebo zaslané e-mailom), spracovanie snímkov na mieste v mobilnej kancelárií!!!

Termovízne meranie
line