line
line

Cenník – termovízne meranie

Služba Cena
 
Rodinný dom – exteriérové meranie 40 €
(rozsah cca 20 – 30 snímkov )
Rodinný dom – kompletné meranie 55 €
(rozsah cca40 – 60 snímkov )
 
Samostatná bytová jednotka 30 €
Prevádzka (administratívna budova, hala ) 85 € / 1 objekt
(rozsah cca 70 snímkov )
 
Bytový dom - do 35 bytových jednotiek 250 €
Bytový dom - nad 35 bytových jednotiek 6,50 €/bytová jednotka
 
Tesnosť komínového telesa 15 €
 
Lokalizácia podlahového kúrenia 25 €
 
Poruchy elektroinštalácie dohodou
 
Lokalizácia vlhkosti budov dohodou
 
Stroje a zariadenia dohodou
 
Chladiace a izotermické zariadenia dohodou
line