line
line

LIGHTWOX, KVARWOX a COMBIWOX

Zariadenie na optimalizáciu riadenia svetelných okruhov a kombinované okruhy

LIGHTWOX, KVARWOX a COMBIWOX

Dnešná doba kladie stále väčší dôraz na úsporu elektrickej energie. Tomuto trendu sa podriaďujú i osvetľovacie systémy. Pojmy ako kvalita a správna funkcia osvetľovacích telies a rovnako tak ich čo možno najdlhšia životnosť, sú závislé na kvalitnej a stabilnej dodávke elektrickej energie k týmto technológiám. Táto skutočnosť ide ruka v ruke so systémom na aktívnu reguláciu negatívnych vplyvov vyskytujúcich sa v energetickej sieti spôsobujúcich nesprávnu či nedostatočnú funkciu osvetlenia.

Odstránenie javov spôsobujúcich nadmernú záťaž svetiel, dochádza nie len k priamym úsporám v nákladoch za el. energiu ale aj k predĺženiu ich životnosti a zníženie ekonomickej náročnosti nákladov na údržbu či nákup nových svietidiel a ich výmenu za staré.

Na zníženie týchto nákladov dodáva spoločnosť Cautum Slovakia s.r.o na Európsky trh produkty označené modelovou radou LIGHTWOX.

Naše technologické zariadenia pracujú na vysoko efektívnom optimalizovanom spôsobe riadenia prúdu v súčinnosti s riadením celkového výkonu.

LIGHTWOX, KVARWOX a COMBIWOX

Kompletizácia tejto technológie prináša preukázateľnú a významnú úsporu všade tam, kde sú na osvetlenie použité výbojkové, žiarivkové, halogénové svietidlá či ich rôzne kombinácie. Jedná sa teda predovšetkým o všetky osvetlenia, či už verejných či súkromných priestranstiev (napr. pouličné osvetlenie, diaľničné križovatky, čerpacie stanice, parky, parkoviská, výrobné haly, obchodné pasáže, športové haly, školy a ďalšie administratívne budovy).

Oblasti použitia:

  • a) osvetlenie ulíc, diaľnic a osvetlenie verejných priestranstiev, kryté parkoviská
  • b) logistické centrá, veľkosklady, súkromné prevádzky (autoservisy)
  • c) nemocnice, knižnice, školy, úrady
  • d) obchody, hypermarkety a obchodné centrá
  • e) administratívne budovy
  • f) tunely, letiská, lodenice, bane, oceliarne a iné priemyselné závody
  • g) štadióny, športové zariadenia


Cautum Slovakia s.r.o.
Pod Brezinou 7153/64
Trenčín 911 01
IČO : 46 054 120

Tel: 0903 252 074
e-mail: danny@slovanet.sk
www.usporazaraba.sk
www.usporavydelava.cz

line